Tiền để câu cá: Truyền thông nước ngoài: Muska giảm nhân viên mang thai tám tháng.

 Thông tin nóng hổi     |      2022 11ă11 11 3003á113 06 113à22
Tiền để câu:

Theo như tin về công nghệ Netnãy trong November 5, Whip Bull báo cáo Elon? Twitter, dưới sự lãnh đạo của Muska, đã khởi động các đợt giảm lao động quy mô lớn, và nhiều nhân viên đã xác nhận rằng họ không thể thoát khỏi việc bị sa thải. Ngay cả những nhân viên mang thai tám tháng cũng không được giữ lại.

Tiền

Nghe nói là sau khi nhập Twitter, Muska đã bắt đầu giảm chi phí hoạt động của công ty. Buổi sáng thứ sáu, người quản lý Twitter bắt đầu thông báo cho nhân viên bị sa thải từng người một qua email.

Theo các báo cáo truyền thông nước ngoài, khoảng một nửa s ố nhân viên 7500 của Twitter sẽ bị sa thải, và một số nhân viên nói rằng họ không thể tiếp cận hệ thống qua đêm.