Kiếm phần thưởng: bài học sinh non khôn tây 2022

 App đánh bài online     |      2022 10ă10 10 3103á103 28 103à22
Kiếm phần thưởng:

Để thừa hưởng và cải tạo một nền văn hóa Trung Hoa tuyệt vời và thúc đẩy s ự trao đổi sáng tạo, sáng tạo và động kinh giữa những người trẻ ở eo biển Đài Loan, bài phát triển phát triển phát triển phát triển phát triển trẻ tuổi tuổi tuổi tuổi trên dải đất Đài Loan đã được tổ chức ở Thượng Hải, và căn cứ thiết kế thơ văn học Thanh Trung Hải đã được chính thức thành giúp những người Đài Bắc hoà nhập vào hoạt động của Thượng Hải.

Kiếm

Hoạt động này chiếm lấy các di tích văn hóa và vật liệu văn hóa được thu thập trong phòng triển lãm của Tống Thanh Minh và triển lãm và Viện Bảo tàng Trẻ em Thượng Hải như là một cốt lõi s áng tạo, và chủ đề là "Lãng mạn và duyên dáng, hát cho tương lai Cùng" để hỗ trợ sự phát triển và động của các nhà thiết kế trẻ ở cả hai mặt của eo Đài Loan qua đoạn video, văn hóa và sáng tạo, tập hợp các công trình và các dạng khác, để giúp các đội ngũ tuyệt vời và dự án phát triển tốt hơn và đạt hạ cánh thương mại. Theo như giới thiệu, 150, các nhà thiết kế trẻ Đài Loan lần này đã tham gia lớp xuất sắc của các trại văn hóa và sáng tạo. Một số lượng lớn những tác phẩm 37 được cung cấp bởi một số trường 15, 16 và 103 từ cả hai bên eo biển Đài Loan. Cuối cùng, 80 đã giành được giải thưởng vàng của giải thưởng Fangha và 120 đã đoạt giải thưởng bạc cho tương lai. Trong số đó, người chiến thắng giải thưởng đã được mời hợp tác với nhà Thanh Trung Hoa, Makhu, v.

Đón tiếp Lưu Khôn? Máy quay/Lưu Shaohua? Biên tập